06-51194184 | 023-5293237 info@frankderotte.nl

Fysiotherapie
Frank de Rotte

Bij pijn en acute klachten kunt u een afspraak maken voor een behandeling. In de meeste gevallen kunt u nog terecht op dezelfde dag.

06-51194184 | 023-5293237

Fysiotherapie
Frank de Rotte

Fysiotherapeut Frank de Rotte helpt u snel en vakkundig af van de klachten.

Ervaar het zelf!

Fysiotherapie houdt zich bezig met herstellend bewegen en functioneren van de mens

Frank de Rotte onderzoekt en behandelt patiënten met klachten van houding en beweging, stoornissen in de circulatie en de gevolgen van deze klachten voor de dagelijkse activiteiten. Bel direct voor een afspraak

Directe toegankelijkheid

Het is nu mogelijk om zonder verwijzing naar de fysiotherapeut te gaan. Hij beoordeelt eerst of u aan het juiste adres bent. Als dat zo is, wordt er een behandeldoel en -plan opgesteld en kan de behandeling beginnen.

Bloedcirculatie

Een goed bewegingsherstel stimuleert de bloedcirculatie en verhoogt de flexibiliteit van uw lichaam. Ook voorkomt herstel van bewegen stress, stijve spieren, sommige aanhoudende pijnen, depressies en gevoelens van onzekerheid.

Podoposturaal

Bij podoposturale-therapie ligt het accent op houdinggerelateerde klachten, waarbij de voeten dienen als uitgangspunt. De therapie gaat uit van het gegeven dat elke standsafwijking van de voeten ook leidt tot een standsafwijking hoger in het lichaam.

Waarom therapie?

Het doel van de therapie is dat u weer zo optimaal mogelijk functioneert in uw leef-, woon en werkomgeving. De behandeling richt zich niet op de aandoening, maar op de gevolgen van de aandoening voor uw houding en beweging.